На головну
З М І С Т
випуску 65 за 2022 рік
Розділ 1. Практика сучасної композиції: теоретичні рефлексії Стор.
Текст
статті
Юрко Х. C. «Марфа і Марія» для восьми віолончелей Олександра Щетинського: інтеграція/дезінтеграція як принципи тембрової організації 9-26
Пашковська М. О. «The Viola in My Life» M. Фелдмана: пошук смислу на межі тембровідчуття 27-49
Щелканова С. О. Поетика жанру симфонії у дискурсі когнітивного музикознавства 50-64
Розділ 2. Музичне мистецтво Бароко у віддзеркаленні часу
Гіголаєва-Юрченко В. О. співаки-кастрати і контртенори: вокально‑фізіологічна специфіка виконання 65-81
Мельник С. О. Серената А. Вівальді «Gloria e Imeneo»: жанрово-стильовий аналіз 82-98
Юань Сінь Традиція travestire в операх Г. Ф. Генделя в аспекті ґендерного підходу (на прикладі інтерпретації партії Аріоданта) 99-117
Розділ 3. Інтерпретологічні виміри дослідження творчості
Петрик В. І. Фантазія для кларнета соло Й. Відманна: композитор vs виконавець 118-136
Чен Ке Поняття «тембр-амплуа» в українській оперології: тлумачення і перспективи розвитку 137-152
Пей Юнтін Парні жіночі образи в оперному мистецтві: до постановки питання 153-169
Тальвінська М. М. Камерно-вокальна лірика Самуеля Барбера у дзеркалі виконавської інтерпретації (на прикладі «Three songs», ор. 10 на слова Дж. Джойса) 170-184
Ян Ваньцін Поетика камерно-вокальної творчості Ш. Гуно: виконавський аспект 185-198
Цзян Цінь Творча постать Ділбер Юніс у контексті вокального мистецтва Китаю ХХ–ХХІ століть 199-211
Повний текст друкованого видання випуску 65