На головну

Мета і сфера діяльності журналу

«Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти» - періодичне наукове видання, яке є рецензованим журналом в  області мистецтвознавства та мистецької освіти. Його тематика орієнтована на вивчення інтегративних процесів в музичній і театральній культурі. Пріоритет віддається матеріалам, в яких пропонуються нові підходи до розгляду вже відомих явищ мистецтва, досліджуються нові джерела або відкривається нова проблематика.

Засновником видання є Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського.
За рішенням Вченої ради Університету видання виходить два рази на рік.

Метою видання є оприлюднення результатів наукових досліджень, в тому числі дисертаційних у галузі «Музичне мистецтво» (17.00.03) і сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, поширення наукових знань про класичне і сучасне мистецтво.


Архів випусків:

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 56, Харків, 2020
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 55, Харків, 2019
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 54, Харків, 2019
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 53, Харків, 2019
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 52, Харків, 2019
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 51, Харків, 2018
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 50, Харків, 2018
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 49, Харків, 2018
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 48, Харків, 2018
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 47, Харків, 2017
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 46, Харків, 2017
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 45, Харків, 2015
The problems of interaction of art, pedagogic science, theory and practice of education, abstracts 45
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 44, Харків, 2015
The problems of interaction of art, pedagogic science, theory and practice of education, abstracts 44
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 43, Харків, 2015
Abstracts. The problems of interaction of art, pedagogic science, theory and practice of education. 2015, Issue 43
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 42, Харків, 2015
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 41, Харків, 2014
Abstracts. The problems of interaction of art, pedagogic science, theory and practice of education. 2014, Issue 41
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 40, Харків, 2014
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 39, Харків, 2014
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 38, Харків, 2013
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 37, Харків, 2012
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 36, Харків, 2012
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 35, Харків, 2012
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 34, Харків, 2012
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 33, Харків, 2011
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 32, Харків, 2011
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 31, Харків, 2011
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Випуск 27, Харків, 2009
   
  ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВА, ПЕДАГОГІКИ ТА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОСВІТИ
Смислові домінанти пропонованої тематичної збірки наукових статей визначені пам’ятними датами: 200 ‑річчям від дня смерті Й. Гайдна та 240 ‑річчям від дня народження І. П. Котляревського. Творчість двох видатних митців осмислюється із сучасних методологічних позицій у широкому культурному контексті. Розвиток здобуває й тема оптимізму в музиці класицизму і сьогодення. Окрему увагу приділено проблематиці музичного театру та специфічним питанням виконавства і педагогіки. Об’єктами теоретичного розгляду постають також комунікативний, інтерпретаційний та семантичний аспекти буття класичного тексту.
Спектр репрезентованих досліджень дозволяє адресувати збірку як студентам, аспірантам і викладачам профільних музично-театральних вузів та училищ, так і усім зацікавленим мистецько-естетичною проблематикою читачам.
Збірник наукових праць, випуск 25, Харків, 2009
  ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВА, ПЕДАГОГІКИ ТА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОСВІТИ
Ювілейна збірка статей викладачів, аспірантів та здобувачів репрезентує тенденції розвитку різних галузей вітчизняної музикології в її взаємозв’язках з іншими сферами гуманітаристики (зокрема, театрознавством, мовознавством, філософією та економікою культури, комп’ютерними технологіями). Проблематику збірки структуровано у відповідності до сучасних наукових парадигм пізнання буття культури України.
Пропонуються наукові розвідки з музичної україністики, історії теоретичного музикознавства та медієвістики; з питань виконавської практики та музичної педагогіки. Окремий інтерес складають статті, присвячені мистецтву сцени, мовним контекстам та культуротворчим процесам. Тематика представлених статей віддзеркалює загальні та специфічні аспекти сучасного музикознавства, що дозволяє адресувати збірку як викладачам, студентам і аспірантам вузів музично-театрального профілю, так і більш широкому колу гуманітаріїв.
Збірник наукових праць, випуск 24, Харків, 2008
  ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВА, ПЕДАГОГІКИ ТА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОСВІТИ
 Пропонована збірка наукових статей присвячена дослідженню музичного мистецтва в системі двох когнітивних координат – „митець і місто”. Наскрізною ідеєю змістовного кола запропонованих досліджень є мистецький часопростір, передусім, Харкова як складової української та європейської культур (І розділ).
Окремий інтерес становить розгляд історичних та соціокультурних контекстів музичної творчості митців України, Германії та Франції ХVІІІ – ХІХ ст. (ІІ розділ).
Висвітлено явища та процеси перетворення традицій в культурному просторі ХХ ст., зокрема, виконавської (ІІІ розділ) та композиторської практики (ІV розділ).
Видання призначено музикантам-фахівцям, гуманітаріям широкого профілю, а також молодим науковцям, зацікавленим національним досвідом України в інтегративних процесах взаємодії теорії та практики мистецтва.
Збірник наукових праць, випуск 21, Харків, 2008
  ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВА, ПЕДАГОГІКИ ТА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОСВІТИ
  Пропонована збірка обіймає різноманітні проблеми функціонування мистецтва у минулому й сучасному: питання композиторської творчості і музичного виконавства, розвитку окремих жанрів та новітніх інформаційних технологій у сфері мистецької діяльності. Вдосконаленню професійної майстерності музикантів і акторів присвячені розробки у галузі психології, педагогіки й методики виконавства. Аналітична думка спрямована на пошук нових методологій і нетрадиційних аспектів дослідження художнього тексту.
Тематику багатьох статей розглянуто у загальнокультурному контексті, що дозволяє адресувати збірку як викладачам, студентам і аспірантам вузів музично-театрального профілю, так і більш широкому колу читачів.
Збірник наукових праць, випуск 20, Харків, 2007
  ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВА, ПЕДАГОГІКИ ТА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОСВІТИ
     Пропонована збірка наукових статей репрезентує новітні напрямки сучасної музикології. Перше місце посідає історичне музикознавство: концепції авторів, серед яких – провідні фахівці галузі та молоді науковці, висвітлюють сучасні межі та обрії соціокультурних процесів. Поширюється тематика праць з теорії та історії виконавства як спеціальної наукової галузі. В окремих розвідках викладачів та діячів культури розповсюджується досвід музичної педагогіки та освіти.
Для викладачів та студентів музичних вузів, фахівців у галузі музичної педагогіки та виконавства.
Збірник наукових праць, випуск 19, Харків, 2007
  ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВА, ПЕДАГОГІКИ ТА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОСВІТИ
     Черговий випуск збірки віддзеркалює широку панораму актуальних проблем мистецтвознавства, розглянутих крізь призму сучасних наукових тенденцій моніторингу, презентації, апробації і вирішення питань теорії та практики музичного й театрального мистецтва. Статті містять у собі розробки, пов'язані із загальною та спеціальною тематикою різних областей історії і теорії мистецтвознавства й виконавства; дослідження, реалізовані у площині використання знань різних наукових сфер для отримання відповідей на запитання, які ставить перед нами сьогодення.
     Збірка адресована фахівцям в галузі музичного і театрального мистецтва, культурології, соціології, психології, естетики, філософії; музикантам-практикам, викладачам і студентам мистецьких навчальних закладів, широкому колу читачів.
Збірник наукових праць, випуск 18, Харків, 2006
  МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА СЬОГОДЕННЯ
     До 135-річчя музичної професійної освіти на Слобожанщині
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти - висвітлено проблеми композиторської та виконавської практики в аспекті художньої освіти. Окремо виділені матеріали з історії становлення і розвитку педагогічних шкіл Харківського університету мистецтв, охарактеризована діяльність окремих педагогів, що репрезентують як українську, так і зарубіжну музичну культуру.
      Для викладачів та студентів музичних вузів, фахівців у галузі музичної педагогіки та виконавства.
   
 
© 2017-2020 "Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теоріїі і практики освіти".  Усі права заахищені.